Oferta

Betorniarnia Maliszew wchodzi w skład  grupy kilku firm na terenie powiatu mińskiego zarządzanych  wspólnie przez jedną grupę  kapitałową. Dzięki współpracy logistycznej i finansowej oferujemy szeroki wachlarz usług sprzętowych transportowych i handlowych w swarze budownictwa.

   
Ofeta podstawowa:

Betony towarowe w klasach od C8/10 do C35/45 , a ponadto:

 • podsypki piaskowe od 1,5 Mpa do 5 Mpa,
 • szlichty cementowo - piaskowe od M-15 do M-20,
 • zaprawy murarskie  M-10,
 • betony posadzkowe z dodatkiem włókien polipropylenowych,
 • betony posadzkowe z dodatkiem włókien stalowych,
 • betony szybkosprawne,
 • betony hydrotechniczne,
 • betony zgodnie z indywidualnym życzeniem naszych Klientów.


Transport i  pompowanie betonu:

 • Betonomieszarki pojemność -, 9m³, 10m³;
 • Transport betonów  półsuchych  wywrotki  czteroosiowe -12 m³
 • Transport betonów  półsuchych   ciągnik z naczepą          -14 m ³
 • Pompowanie betonów zasięg pompy   24 mb
 • Pompy o większym zasięgu uzgadniane z wyprzedzeniem.Usługi budowlane sprzętowe i transportowe:

 • Usługowy transport i pompowanie betonu pojemności    jw.                   
 • Wykopy ziemne, załadunki transport,
 • Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe,
 • Przyjmujemy gruz i odpad budowlany do utylizacji,
 • Montaż szalunków, roboty fundamentowe
 • Roboty zbrojarskie,  betonowanie stropów.Produkcja i sprzedaż prefabrykatów budowlanych:

 • Płyty drogowe typu MON   300x100x17 cm,               Sprzedaż materiałów budowlanych:

 • Piasek kopany;               
 • Pospółka;
 • Piasek płukany 0-2;
 • Mieszanka 0-16;
 • Kruszywa do betonu  2-8;
 • Kruszywa do betonu  8-16;
 • Beton kruszony mieszany  niesortowalny;
 • Beton kruszony  niesortowalny.TECHNOLOGIA  PRODUKCJI  - JAKOŚĆ:

Produkcja i dostawa betonu towarowego odbywa się wg PN-EN 206-1:2014. W Przedsiebiorstwie wdrożono "ZAKŁADOWĄ KONTROLĘ PRODUKCJI"
Zapewniamy stały nadzór laboratoryjny nad produkcją betonu, zgodnie z wymogami polskiej normy PN-B-06250:1988 "Beton zwykły". Do produkcji betonów stosujemy atestowane surowce. Beton  pod względem wytrzymałościowym  badany jest  na bieżąco, specjalistyczne badania oraz receptury opracowują  dla nas laboratoria dostawców podstawowych surowców:
1.    Laboratorium  Dyckerhoff Polska Sp.z o.o.
2.    Laboratorium war-REMEDIUM

3.    Laboratorium  "SIKA" POLAND

4.   Własne laboratorium betonu.Stosujemy dodatki chemiczne  najlepszych  na polskim rynku firm:

 • plastyfikatory;
 • superplastyfikatory;
 • napowietrzacze;
 • opóźniacze;
 • przyspieszacze ;
 • zaprawy murarskie.


Beton powstaje z mieszanki kruszyw grubych, kruszyw drobnych, spoiwa, dodatków chemicznych i  wody.  Składniki muszą być odpowiednio wymieszane i przetransportowane na budowę. Bardzo ważnymi czynnikami decydującymi o jakości betonu są konsystencja i czasy wykonywania poszczególnych operacji.  Zagęszczony wbudowany beton wymaga pielęgnacji przez  28 dni.

Klasy wytrzymałości wg PN-EN 206-1:2014
Podstawę klasyfikacji stanowi wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie określana w 28 dniu dojrzewania na próbkach sześciennych o wymiarach 150 x150x 150 mm.

Klasa wytrzymałości na ściskanie to minimalna wytrzymałość charakterystyczna oznaczana na próbkach walcowych w [N/mm2] pierwsza liczba i minimalna wytrzymałość charakterystyczna oznaczana na próbkach sześciennych w [N/mm2] druga liczba.

C8/10
C12/15
C16/20
C20/25
C25/30
C30/37
C35/45


Gwarancja:
Dostarczany przez naszą firmę beton    posiada gwarancję zgodnie ogólnymi warunkami dostawy. Nasi kierowcy nie są uprawnieni do dodawania wody do betonu.

Na życzenie klientów udostępniamy do wglądu recepty  oraz możliwość sprawdzenia ich zgodności z faktycznie dozowanymi składnikami wg. ewidencji systemowej.